3
Dipartimenti
21
Corsi di studio
113
SSD
488
Insegnamenti
287
Docenti
525
UD valutate
9 436
Schede totali
173
Di cui schede nulle
5 042
Info integrative
17.97
Schede/UD
32.88
Schede/Docente